เลือกหมวดหมู่รอง
  สถานที่
  ประเภท
  ราคาเช่า
  • - บาท
  ราคาขาย
  • - บาท
  ขนาดพื้นที่
  • - ตารางเมตร

  งานออกบูธ (90)

  Thailand Retail, Foods & Hospitality Services 2019 (TRAFS 2019), 13th edition
  ดูเพิ่ม

  Thailand Retail, Foods & Hospitality Services 2019 (TRAFS 2019), 13th edition

  0 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 / เดือน
  205 245 วัน
  Thailand Franchise Business Opportunity (TFBO)
  ดูเพิ่ม

  Thailand Franchise Business Opportunity (TFBO)

  0 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 / เดือน
  189 245 วัน
  ASEAN Retail 2019 (4rd edition)
  ดูเพิ่ม

  ASEAN Retail 2019 (4rd edition)

  0 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 / เดือน
  141 245 วัน
  Garment Manufacturers Sourcing Expo 2019
  ดูเพิ่ม

  Garment Manufacturers Sourcing Expo 2019

  0 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 / เดือน
  104 245 วัน
  CP Innovation Exposition 2019
  ดูเพิ่ม

  CP Innovation Exposition 2019

  15 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 / วัน
  211 245 วัน
  ASEANbeauty 2019
  ดูเพิ่ม

  ASEANbeauty 2019

  0 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 ขาย
  155 245 วัน
  STYLE BANGKOK
  ดูเพิ่ม

  STYLE BANGKOK

  0 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 ขาย
  165 245 วัน
  Thailand Fishing Trade and Exhibition
  ดูเพิ่ม

  Thailand Fishing Trade and Exhibition

  0 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 ขาย
  112 245 วัน
  Thai Franchise and SME Expo (13th edition)
  ดูเพิ่ม

  Thai Franchise and SME Expo (13th edition)

  0 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 ขาย
  125 245 วัน
  Asia Warehousing Show 2019
  ดูเพิ่ม

  Asia Warehousing Show 2019

  0 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 ขาย
  145 245 วัน
  Windoor Tech Thailand
  ดูเพิ่ม

  Windoor Tech Thailand

  0 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 ขาย
  193 245 วัน
  Garage Equipment By TIF 2019
  ดูเพิ่ม

  Garage Equipment By TIF 2019

  0 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 ขาย
  145 245 วัน
  Food Pack Asia 2019
  ดูเพิ่ม

  Food Pack Asia 2019

  0 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 ขาย
  194 245 วัน
  Assembly and Automation Technology 2019 (AST 2019)
  ดูเพิ่ม

  Assembly and Automation Technology 2019 (AST 2019)

  0 ตารางเมตร
  บางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

  ฿0 ขาย
  123 245 วัน

  ลงชื่อเข้าใช้