บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ( Zarina Group Public Company Limited )

ประวัติ
บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การประกอบกิจการร้านค้าทองคำมากว่า 30 ปี ดำเนินกิจการห้างทองแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี และสามารถขยายกิจการสาขาออกไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ภายในเวลา 5 ปี 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าทองคำรูปแบบใหม่ ภายใต้เทคโนโลยีการบริหารจัดการที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยและสนับสนุนผู้ที่ต้องการหรือสนใจดำเนินกิจการห้างทองให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย มีความมั่นคง และยั่งยืนในการทำธุรกิจ 

รูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็น Gold Business Solution ที่จะทำให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการห้างทอง 

โดยสามารถบริหารจัดการ และตรวจสอบทุกอย่างได้ผ่านระบบ ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะมอบความสำเร็จของร้านค้าทองคำให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล” 
สินค้าและบริการ
•	ธุรกรรมสั่งผลิตสินค้า 
•	ธุรกรรมออมทอง
•	ธุรกรรมขายทองคำออนไลน์
•	ธุรกรรมซื้อ-ขึ้นเงิน สลากกินแบ่งรัฐบาล
สาขา
•	สาขาบางใหญ่ 
•	สาขาสนามบินน้ำ 
•	สาขาเอสพลานาดแคราย 
•	สาขากาญจนาภิเษก 
สาขาใหม่เร็วๆนี้
•	เพชรบูรณ์ 
•	หล่มสัก
•	อยุธยา
•	ระยอง
•	พิษณุโลก
•	นครปฐม
•	บางพลัด
•	ยะลา
ข้อมูลการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์
490,000 บาท
เงินลงทุนแนะนำ
690,000 บาท
จำนวนสาขา
4 สาขา
คืนทุน
36 เดือน
คุณสมบัตินักลงทุน
•	ค่า Royalty Fee 3% (คำนวณจากรายได้ในแต่ละเดือน) ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้
•	ระบบต่างๆ รวมถึงการบูรณาการณ์ เช่น Audit Online Website Application Website เป็นต้น
•	ค่าลิขสิทธิ์แบรนด์ รวมถึงการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
•	ค่า Marketing Fee 3% (คำนวณจากรายได้ในแต่ละเดือน) ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้
•	การสื่อสารผ่านออนไลน์ เช่น Facebook Youtube Line เป็นต้น
•	การสื่อสารผ่านสื่อออฟไลน์ เช่น ป้ายโฆษณานอกบ้าน วิทยุเป็นต้น
•	ส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น โปรโมชั่น Premium Giftset เป็นต้น
•	การจัดกิจกรรมต่างๆ On-Ground Event ตามจังหวัดสาขาที่ตั้ง
•	ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ
•	การใช้ Brand Ambassador เพื่อส่งเสริมการขาย (หากมี)
•	Franchisee จะได้รับสิทธิ์จาการเปิดบัญชีออมทอง 30 บาทต่อ 1 บัญชี ตลอดอายุการทำธุรกิจ
•	จดทะเบียนบริษัทและจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 20,000 บาท (หากประสงค์ให้ บมจ.ซารน่า กรุ๊ป จัดการให้)
•	ค่าบริการด้านการบัญชีและภาษี 3,500-5,000 บาท (หากประสงค์ให้ บมจ.ซารน่า กรุ๊ป จัดการให้)
•	การต่ออายุสัญญามีค่าธรรมเนียม Franchise 150,000 บาท
สิ่งที่จัดเตรียมให้
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการ Online Shop By ZARINA
•	เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทสไทยได้
•	มีความพร้อมด้านเงินลงทุนในระดับหนึ่ง
•	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของ ZARINA อย่างเคร่งครัด
•	หลักฐานการสมัคร
•	ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย
•	สำเนาบัตรประชาชน
•	สำเนาทะเบียนบ้าน
•	รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
•	ใบรับรองแพทย์ 
ติดต่อ
ชื่อบริษัท
บริษัท บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ติดต่อ
คุณณัฐศิยาภร เชื้อคง
โทร
02-0057823-4
อีเมล์
natsiyaphon.c@zarinagroup.co.th
ไลน์ไอดี (Line ID)
Website
อัพเดท 380 วันที่แล้ว เปิดอ่าน 467 ครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้