ธุรกิจห้าดาว ( Five Star Business )

ประวัติ
ปี พ.ศ. 2528 เริ่มดำเนินการครั้งแรก

โดยมีจุดขายจุดแรกที่ ถ.ลาดพร้าว บริเวณปากซอยลาดพร้าว 80 โดยในการเริ่มดำเนินการครั้งนั้น เนื่องจากเป็นการเริ่มธุรกิจใหม่ จึงเป็นการดำเนินกิจการของบริษัทเอง ซึ่งก็ได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2530 ผลิตภาพยนต์โฆษณาเรื่องแรก

จนถึงปี 2530 บริษัทจึงได้ดำเนินการสื่อสารกับผู้บริโภคเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งมีการผลิตภาพยนต์โฆษณา เรื่องแรกออกมา ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจว่าภาพยนต์เรื่องนั้นยังคงมีผู้บริโภคจำได้มาจนถึงทุกวันนี้

ปี พ.ศ. 2543 ดำเนินกิจการรูปแบบแฟรนไชส์

บริษัทฯ ได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ต่างๆ ในการบริหารจุดขาย ตัวอย่างเช่น การจัดการผลิตสินค้า ณ จุดขาย การบริหารสินค้าขาย การดูแลความสะอาดจุดขาย ระบบการบริหารบัญชีจุดขาย และที่สำคัญคือส่วนสนับสนุน อันได้แก่ ระบบ Logistic การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฯลฯ แล้วนั้น บริษัทฯจึงได้เริ่มการปรับการบริหารเป็น การดำเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์ จากจุดเปลี่ยนนั้นเอง ทำให้กิจการไก่ย่างห้าดาวได้มีการขยายกิจการมาอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนด้านองค์ความรู้การจัดการ

โดยตัวบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการที่เข้าไปขายกับผู้บริโภคโดยตรงมาเป็นผู้ให้การสนับสนุน ด้านองค์ความรู้การจัดการให้กับลูกค้าแฟรนไชส์ รวมทั้งการสนับสนุนการขายต่างๆอันได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสื่อสารการตลาด ระบบ Logistic เพื่อให้ลูกค้าแฟรนไชส์ มั่นใจในการร่วมธุรกิจกับไก่ย่างห้าดาว

ปี พ.ศ. 2549 พัฒนาธุรกิจใหม่ขึ้นมา คือ “ไก่ทอดห้าดาว”

ในปี 2549 กิจการไก่ย่างห้าดาว ได้มีการพัฒนาธุรกิจใหม่ขึ้นมา คือ “ไก่ทอดห้าดาว” อันเป็นธุรกิจที่เกิดจากการที่บริษัทฯทำการศึกษาผู้บริโภค และได้รับความเห็นว่าเมนู “ไก่ทอด” เป็นรายการอาหารที่ผู้บริโภคอยากให้ห้าดาวจำหน่าย ซึ่งมาจนวันนี้ กิจการไก่ทอดห้าดาวก็ได้มีการขยายตัวโดยมีจำหน่ายทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2551

ปัจจุบัน  นอกจากที่ได้กล่าวมาโดยสังเขปนี้ กิจการห้าดาว ยังได้มีการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆที่ตอบสนองต่อรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคชาวไทยที่มีความต้องการผู้ให้บริการด้านอาหารที่อร่อย มีมาตรฐานการให้บริการที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งมีความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป ซึ่งจะมีการนำเสนอต่อไปในอนาคต

“เราจะเติบโตไปร่วมกันกับลูกค้าของเรา”
สินค้าและบริการ
•	ให้บริการ Franchisee อาหาร และเครื่องดื่ม
•	ให้คำปรึกษาเรื่องทำเล การตกแต่งร้าน การบริหารจัดการร้านอาหาร ระบบการฝึกอบรม ระบบควบคุมคุณภาพ
•	ให้บริการ วัตถุดิบ เพื่อนำไปปรุงจำหน่ายแก่ผู้บริโภค
•	มีระบบการจัดส่งสินค้าไปยังร้านของ Franchises 
สาขา
ทั่วประเทศ
ข้อมูลการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์
3,000 บาท
เงินลงทุนแนะนำ
500,000 บาท
จำนวนสาขา
5000 สาขา
คืนทุน
6 เดือน
คุณสมบัตินักลงทุน
•	การประเมินพื้นที่ขาย (หากมีทำเลเอง)
•	พื้นที่น่าสนใจดำเนินการ
•	การฝึกอบรม
•	ระบบตรวจสอบคุณภาพ
•	การส่งสินค้าไปยังจุดดำเนินธุรกิจ
•	การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
•	รายการ Promotion อย่างต่อเนื่อง
•	การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคไปที่จุดขาย
สิ่งที่จัดเตรียมให้
•	มีสัญชาติไทย ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ มีใจรักบริการ อายุไม่เกิน 50 ปี
•	ห้าดาวมีทำเลในพื้นที่ ทำเลทอง ให้ผู้สนใจเลือกเข้าดำเนินธุรกิจ และพร้อมที่จะพิจารณาทำเลที่ลูกค้ามีอยู่เองเช่นกัน
•	แจ้งความประสงค์ เปิดดำเนินธุรกิจ โทร.02-800-8000
•	ทำสัญญา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำนาทะเบียนบ้าน
•	รับการถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินธุรกิจ จากทีมห้าดาว
•	เปิดดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบที่เหมาะกับพื้นที่ ซึ่ง FiveStar มีแบบให้เลือก
•	Mini Kiosk
•	Premium Kiosk
•	Shop Take Away
•	Shop Dine-in
•	ทีมห้าดาวจะเข้าไปให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ ทั้งการจัดส่งสินค้ายังจุดประกอบการ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น กิจกรรมเปิดร้าน การส่งเสริมการขาย ตลอดจน ทำการโฆษณากระตุ้นการขาย พัฒนาสินค้าใหม่ๆให้โดนใจผู้บริโภค และมีการถ่ายทอดความรู้ในการสร้างธุรกิจแก่ผู้ร่วมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อความสำเร็จไปด้วยกัน
ติดต่อ
ชื่อบริษัท
บริษัท ซีพีเอฟเรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
ผู้ติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์
โทร
02-8008000
อีเมล์
consumercenter@cpf.co.th
ไลน์ไอดี (Line ID)
Youtube
อัพเดท 623 วันที่แล้ว เปิดอ่าน 495 ครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้