โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม ( Gakken Classroom )

ประวัติ
Gakken Classroom คือ โรงเรียนพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ Gakken โดยบริษัท Gakken ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.1946 ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์เพื่อส่งเสริมการการเรียนรู้มาอย่างยาวนาน และมีความต้องการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน จึงเป็นเหตุผลที่เริ่มต้นธุรกิจโรงเรียนสอนพิเศษในชื่อ Gakken Classroom เมื่อปี ค.ศ.1980 โดยในปัจจุบันได้ขยายสาขาเข้ามาในประเทศด้วยความร่วมมือจาก บริษัท นานมีบุ๊คส์ ผู้มีประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์ ผลิตหนังสือและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 6-12 ปี และมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ได้อย่างรอบด้าน พร้อมรับมือสถานการณ์ในชีวิตจริง เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21
สินค้าและบริการ
Gakken Classroom มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางวิชาการ ซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะความรู้และเทคนิคการคิดเท่านั้น แต่เรายังเน้นถึงทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย

Gakken Classroom ประกอบด้วย 2 หลักสูตรคุณภาพ คือ หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ (Gakken Maths) และ วิชาวิทยาศาสตร์ (Gakken Science) ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะของ Gakken Classroom เท่านั้น
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ (Gakken Maths)

เราจะช่วยให้เด็กๆ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เด็กจะได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง การเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับเด็กๆ และจะส่งผลอย่างมากต่อความสำเร็จในอนาคต
สาขา
1.	สาขาศูนย์เติมปัญญา (ลำปาง)
2.	สาขาศูนย์มหาสารคาม
3.	สาขาศูนย์เชียงราย
4.	สาขาศูนย์ขุนสรรคบุรี (ชัยนาท)
5.	สาขาศูนย์ราชบุรี
6.	สาขาศูนย์นครปฐม
7.	สาขาศูนย์ smart plus (กาญจนบุรี)
8.	สาขาศูนย์ ม.เกษตร (เขตจตุจักร)
9.	สาขาศูนย์บุรีรัมย์
10.	สาขาศูนย์คิตามูระ เฮาส์ (เขตลาดกระบัง)
11.	สาขาศูนย์เลย
12.	สาขาศูนย์ชลบุรี
13.	สาขาศูย์ศรีราชา (ชลบุรี)
ข้อมูลการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์
1,000,000 บาท
เงินลงทุนแนะนำ
1,000,000 บาท
จำนวนสาขา
13 สาขา
คืนทุน
24 เดือน
คุณสมบัตินักลงทุน
•	เป็นผู้มีแนวความคิดสอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้ และวิธีการของ Gakken Classroom
•	มีความต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
•	มีพื้นฐานด้านวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
•	ให้ความสำคัญกับวิธีการการเรียนรู้ของ Gakken Classroom
•	เป็นผู้มีความรับผิดชอบและสามารถดำเนินธุรกิจได้
สิ่งที่จัดเตรียมให้
•	สิทธิในการใช้ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้า Gakken Classroom
•	แบบฝึกหัดสำหรับวิชาคณิตศาสตร์
•	สื่อการทดลองสำหรับวิชวิทยาศาสตร์
•	อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และสื่อประชาสัมพันธ์
•	การอบรมเบื้องต้น / การอบรมประจำเดือน
•	การสนับสนุนด้านโปรโมชั่น
ติดต่อ
ชื่อบริษัท
ผู้ติดต่อ
คุณก้องพิภพ นรเอี่ยม
โทร
02-662-3000 ต่อ 4422
อีเมล์
gakkenclassroom@gakken-nanmeebooks.com
ไลน์ไอดี (Line ID)
อัพเดท 947 วันที่แล้ว เปิดอ่าน 225 ครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้