ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น ( eXta Plus & 7-Eleven )

ประวัติ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกิจการร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า 25 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2532) ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกไทยให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน ทุกทิศทั่วไทย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขให้แก่ลูกค้าทุกคน โดยทีมงานที่มีความสุข และผู้บริหารเปี่ยมประสบการณ์

และเพื่อสนองตอบตลาดที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ มีการปรับตัวให้ทันกับลูกค้าด้วยการนำเสนอนวัตกรรมของร้านค้าและสินค้า ก็จะทำให้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มโมเดลเซเว่นฯ ที่ให้บริการ ร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชน แบรนด์เอ็กซ์ต้า พลัส (eXta Plus) และออกแผน “ธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น และ ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส” เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุน

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการเปิดร้านยาเอ็กซ์ต้าก็คือ เภสัชกรประจำร้าน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งสนับสนุนเภสัชกรให้มาเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส

ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ ทำเล การบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม การสรรหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ระบบโลจิสติกส์ที่สนับสนุนการทำงานของร้าน ระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดการเรื่องข้อมูล การฝึกอบรมตามมาตรฐาน การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษา ฯลฯ
สินค้าและบริการ
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส บริการจำหน่ายสินค้าโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

ยาอันตราย ซี่งเป็นยาที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกรเท่านั้น จะอยู่ในส่วนของตู้ยาที่ ปิดล็อคและมีม่านปิดตู้ยาชัดเจน และมีรหัสการขายยาสำหรับเภสัชกรเท่านั้น เมื่อเภสัชกรไม่อยู่ก็ปิดล็อคและปิดม่านส่วนนี้ ทำให้ไม่สามารถทำการขายยาอันตรายได้
กลุ่มยาสามัญประจำบ้าน จำพวกยาสมุนไพร ยาทั่วไป และเป็นกลุ่ม self medication ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง
กลุ่มวิตามิน อาหารเสริมและเวชสำอาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขายเฉพาะร้านยาที่ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วยตนเองจึงสามารถทำการขายได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันจะเห็นว่าส่วนที่ขายไม่ได้ตอนที่ไม่มีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่อยู่ คือ ส่วนยาอันตรายเท่านั้นยังมีสินค้ากลุ่มอื่นที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง

สำหรับ เซเว่นอีเลฟเว่น จัดจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆ สินค้าที่ทางเซเว่นอีเลฟเว่น นำมาจำหน่ายนั้นก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ จุดเด่นของที่นี่คงจะเป็นในเรื่องของการจัดเรียงสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

โดยจะเน้นอาหารและเครื่อง ดื่มเป็นหลัก อีกทั้งเวลาของการเปิดให้บริการที่เปิดตลอด 24 ชม. จึงสนองความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น และ ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส เปิดโอกาสพิเศษสำหรับเภสัชกร เพียงคุณเป็นเภสัชกร หรือมีญาติ พี่ น้องเป็นเภสัชกร อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง และมีความพร้อมด้านเงินลงทุน เพื่อความมั่นคงในอนาคต โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว ลงทุน 1 ได้ถึง 2 !!
สาขา
ทั่วประเทศ
ข้อมูลการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์
2,330,000 บาท
เงินลงทุนแนะนำ
2,330,000 บาท
จำนวนสาขา
300 สาขา
คืนทุน
6 เดือน
คุณสมบัตินักลงทุน
•	เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้
•	มีบุคคลค้ำประกัน
•	มีความพร้อมด้านการลงทุน
•	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
•	รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ
•	มีความพร้อมเรื่องบุคลากร
•	มีเวลาบริหารร้าน
•	สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน
•	เป็นเภสัชกร หรือมีญาติพี่น้องเป็นเภสัชกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ
•	หลักฐานการสมัคร
•	ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน
•	สำเนาทะเบียนบ้าน
•	สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน
•	ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนเข้าอบรม)
•	ใบประกอบวิชาชีพ เภสัชกร
•	ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของ Store Business Partner
•	เข้าฟังการสัมนาการลงทุน
•	เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ
•	เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน
•	เริ่มบริหารจัดการร้าน Store Business Partner
สิ่งที่จัดเตรียมให้
•	การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
•	การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า
•	การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา
•	การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
•	การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้
•	การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ
•	การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
•	การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ
•	การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง
•	การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ
•	การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น
•	การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนดของบริษัทฯ
ติดต่อ
ชื่อบริษัท
ผู้ติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ เอ็กซ์ต้า พลัส
โทร
02-071-4174-7, 091-808-0762-4
อีเมล์
exta.franchise@gmail.com
ไลน์ไอดี (Line ID)
Website
อัพเดท 585 วันที่แล้ว เปิดอ่าน 427 ครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้