อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ( Eye Level Thailand )

ประวัติ
บริษัท Global Vision Education มาสเตอร์แฟรนส์ไชส์ สถาบันเสริมทักษะ Eye Levelแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีบริษัท Daekyo จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ เป็นบริษัทการศึกษาอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี มีครูและพนักงานมากกว่า 35,000 คน (30% ของคนเกาหลีผ่านหลักสูตรการเรียนของ Eye Level) 
ระบบแฟรนไชส์การศึกษาที่มีสาขามากกว่า 1,300 สาขา ใน 22 ประเทศทั่วโลก มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 2 ล้านคน
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขัน Math Olympiad และ Literary Awards ทั่วโลก
เป็นระบบการศึกษาที่ทำให้ประเทศเกาหลีพ้นจากประเทศใกล้ล้มละลายทางเศรษฐกิจมาเป็นชาติชั้นนำทางด้านการศึกษาเป็นการ“ปฏิวัติ”การศึกษาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริงทำให้เด็ก อยากเรียนรู้อยากมาเรียน และ ประสบผลสำเร็จ
พ.ศ.2519 บริษัท Daekyo เริ่มก่อตั้ง Eye Level ครั้งแรกในประเทศเกาหลี ในนาม e.nopi
พ.ศ.2546 Eye Level นำเข้าสู่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2555 Eye Level เปิดตัวภายในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของเด็กที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางอย่าง แท้จริง
ปัจจุบัน Eye Level  Thailand มีการพัฒนาระบบการบริหารแฟรนไชส์และมุ่งพัฒนาทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ในการขยายแฟรนไชส์สาขาเพิ่มขึ้น 
สินค้าและบริการ
บริษัท Global Vision Education จำกัด ในฐานะมาสเตอร์แฟรนไชส์สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทำการขายสิทธิ์การบริหารศูนย์การศึกษาที่มีการสอนหลักสูตร  Eye Level Thailand ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรคณิตศาสตร์
Eye Level Math (คณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ และ ภาคภาษาไทย) ประกอบไปด้วย
1.คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Thinking Math) และคณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Math) 

พัฒนาวิธีคิดทางคณิตศาตร์โดยสร้างพื้นฐานความเข้าใจที่มั่นคง(Basic Thinking Math) พร้อมกับการปลูกฝังวิธีคิดวิเคราะห์ ให้นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking Math)ไม่ได้สอนให้เรียนรู้แค่แก้โจทย์เก่งแต่ยังสามารถนำการคิดแบบคณิตศาสตร์ไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์ เข้ามาในอนาคต
2.หลักสูตร Play Math (คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก) 
หลักสูตร Play Math (คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก) ช่วยให้เด็ก เริ่มเรียนคณิตศาสตร์อย่างสนุก ง่าย และได้ผล 
วิชาคณิตศาสตร์ได้รับการรับรองโดย สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) และกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศเกาหลีใต้ 
Eye Level  English  ประกอบไปด้วย
3.หลักสูตร English (ภาษาอังกฤษ) 
เน้นให้เด็ก ๆ ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีในชีวิตประจำวัน ในขณะที่เสริมทักษะพื้นฐานด้านภาษา 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บทความ และกลยุทธ์ต่าง ๆ จะช่วยผลักดัน และปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาของเด็ก ๆ ซึ่งเรามั่นใจว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต
4.หลักสูตร English Sparks (ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนไทย Non Native Speakers) 
หลักสูตร ENGLISH SPARKS นี้ ใช้สอนแบบธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้เด็กสามารถเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจนดังภาษาแม่ เรียนสนุก เข้าใจง่าย และได้ผลจะเห็นความก้าวหน้าทางภาษาของเด็กได้อย่างรวดเร็วหลังจากเริ่มเรียน ไม่นาน 
ทีมวิจัยของ EYE LEVEL ได้ทุ่มเทวิจัย และพัฒนา ENGLISH SPARKS ขึ้นมาให้เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กต่างชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 
สาขา
1.	สาขาชุมพร 
2.	สาขาเชียงราย
3.	สาขาโรงเรียนอนุบาลจุติพร เมืองทองธานี นนทบุรี
4.	สาขาเชียงใหม่
5.	สาขาจันทบุรี
6.	สาขาหาดใหญ่ 
7.	สาขาหนองแค สระบุรี 
8.	สาขาเทพารักษ์ สมุทรปราการ  
9.	สาขาลำลูกกา คลอง 6
10.	สาขาศรีราขา
11.	สาขาหนองมน
12.	สาขาแหลมฉบัง
ข้อมูลการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์
150,000 บาท
เงินลงทุนแนะนำ
50,000 บาท
จำนวนสาขา
12 สาขา
คืนทุน
12 เดือน
คุณสมบัตินักลงทุน
•	ชื่อหลักสูตร และเครื่องหมายการค้า ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หลักสูตร และวิธีการสอนของ Eye Level
•	การอบรมและสัมนาผู้บริหารแฟรนไชส์และครูผู้สอนฟรีตลอดอายุสัญญา
•	การให้คำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการสาขาและการตลาดอย่างต่อเนื่อง
•	การเยี่ยมสาขาและให้คำแนะนำเรื่องการสอน
•	ฟรีสื่อและตำราสำหรับกิจกรรมทดลองเรียนฟรี
•	การจัดกิจกรรมเปิดสาขา “ Grand Open”
•	ฟรีออกแบบสิ่งต่างๆ เพื่อให้สาขาใช้ในการประชาสัมพันธ์
•	สิทธิพิเศษในการเปิดสอนหลักสูตรอื่น ๆ ที่ทางบริษัทจะนำเข้ามาในอนาคต ซึ่งล้วนแต่เป็นหลักสูตรระดับคุณภาพอันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้ 
•	Eye Level Math Olympiad โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับสากล
•	Eye Level Literary Award โครงการแข่งขันเขียนภาษาอังกฤษ ระดับสากล
•	Eye Level English Speech Competition โครงการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับสากล
•	Eye Level MODEL UN CAMP โครงการเข้าค่ายผู้นำของนักเรียน ระดับนานาชาติ
•	คู่มือบริหารศูนย์ อื่น ๆ
สิ่งที่จัดเตรียมให้
•	มีความสนใจในการพัฒนาระบบการศึกษาเด็กไทย มีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และพร้อมให้ความร่วมมือกับนโยบาย 
•	มีความเป็นครู มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับพ่อแม่ และผู้ปกครอง 
•	จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีต้องมีใจรักด้านการศึกษา และรักเด็ก 
•	สถานที่ตั้งโรงเรียนต้องอยู่ในทำเลที่ดี (ใกล้โรงเรียน และ/หรือ ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย และ/หรือ อยู่ในพื้นที่ในโซนการศึกษาในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชนต่างๆ) 
•	ต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ 
•	มีเวลาในการดูแลธุรกิจ(สอนเองหรือเป็นนักลงทุนได้)
•	ไม่ทำธุรกิจการศึกษาอื่นที่ขัดแย้งกับ Eye Level 
ติดต่อ
ชื่อบริษัท
บริษัทโกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ผู้ติดต่อ
คุณญารดา เกาะลอย
โทร
02-934-9911-2
อีเมล์
myeyelevelthailand@gmail.com
ไลน์ไอดี (Line ID)
อัพเดท 947 วันที่แล้ว เปิดอ่าน 193 ครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้