คิงคลาส อะคาเดมี่ ( KingClass Academy )

ประวัติ
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อสถาบัน KingClass Academy  มีสาขาทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย รองรับความต้องการของผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน ได้แก่ หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาไทย KingMath หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ CMS หลักสูตรวิทยาศาสตร์ KingScience และหลักสูตรภาษาอังกฤษ High Plus English พร้อมระบบการเรียนออนไลน์ KingClass Smart Learning 

โดยทุกหลักสูตรได้รับความนิยมและเชื่อถือสูงจากผู้ปกครอง และนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้  และได้รับรางวัลจากหลายสถาบันหลายปีซ้อน ได้แก่ Korea Brand Grand Prize Prime Minister, Korea Franchise Grand Prize, The Company of Korea, Korea Education Brand Grand Prize, The Best Education Company Chosen by
สินค้าและบริการ
•	หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาไทย KingMath เน้นการแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving) 
•	หนังสือเรียนหลัก แบ่งระดับความสามารถของนักเรียนได้แก่ นิวตัน-ระดับพื้นฐาน เกาส์-ระดับเจาะลึก ยูคลิด-ระดับประยุกต์ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไทย
•	มียุทธวิธีทั้ง 38 ที่จะทำให้การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ใช้ชั้นเรียนกลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก 
•	มีหนังสือเรียนเสริมทักษะได้แก่ การแก้โจทย์ปัญหาต้องรู้ Must Know Problem Solving, การคำนวณต้องรู้ Must Know Computation, เรขาคณิตต้องรู้ Must Know Figure 
•	มีการประเมินก่อนเรียน การประเมินรายบท การประเมินรายเล่ม การประเมินรายเทอม และการประเมินเลื่อนระดับชั้น อย่างต่อเนื่อง และมีรายงานผลการเมินรายสัปดาห์และรายเดือน ช่วยให้ครูสามารถแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ได้อย่างตรงจุด
•	หลักสูตรมีคุณภาพสูง แปลจากภาษาเกาหลีเป็นเป็นภาษาไทย เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนในประเทศไทย
•	หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ CMS หลักสูตรเน้นการแก้โจทย์ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking Math) 
•	หลักสูตรคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโสกราติสที่เรียกว่า Maieutic Method โดยการตั้งคำถามปลายเปิด (Open-ended question) ให้นักเรียนแสดงความคิดใหม่ๆ ที่นักเรียนอาจคาดไม่ถึง เพื่อให้เกิดการระดมความคิด แล้วนำไปสู่คำตอบที่ดีที่สุด
สาขา
ทั่วประเทศ
ข้อมูลการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์
300,000 บาท
เงินลงทุนแนะนำ
1,000,000 บาท
จำนวนสาขา
78 สาขา
คืนทุน
24 เดือน
คุณสมบัตินักลงทุน
•	รักงานบริการ เสียสละ ปรารถนาดีต่อนักเรียน
•	มุ่งมั่น กระตือรือร้น มีเวลาดูแลสถาบันได้ตลอดเวลา
•	มีความรับผิดชอบสูง คำนึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ของสถาบัน
•	การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
•	มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารสถาบัน
•	มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ
สิ่งที่จัดเตรียมให้
•	สิทธิในการใช้ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้า KingClass Academy
•	สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
•	โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลของนักเรียนออนไลน์ Franchise Management System (FMS)
•	ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ KingClass Smart Learning (KSL)
•	อุปกรณ์ในการตกแต่งสถาบัน หนังสือ และเสื้อฟอร์ม
•	มีการฝึกอบรมพัฒนาครูจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนรวมทั้งสื่อใหม่ๆ 
•	มีกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับ Franchisee
•	มีการประชาสัมพันธ์แบรนด์ KingClass Academy ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
•	มีทีมเจ้าหน้าจากสำนักงานใหญ่ที่ให้คำปรึกษาการบริหารงานตลอดเวลา
•	มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของผู้ได้รับสิทธิ์ Franchise
ติดต่อ
ชื่อบริษัท
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
ผู้ติดต่อ
คุณนันทญา จันทมาศ
โทร
02-747-3800, 086-3359376
อีเมล์
info@kingclass.co.th
ไลน์ไอดี (Line ID)
อัพเดท 984 วันที่แล้ว เปิดอ่าน 236 ครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้