แบล็คแคนยอน คอฟฟี่ ( BlackCanyon Coffee )

ประวัติ
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2536 เพื่อประกอบกิจการด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "แบล็คแคนยอน"

ธุรกิจของบริษัทฯ คือการเปิดบริการร้านกาแฟ และอาหารในศูนย์การค้าชั้นนำ ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในการขยายสาขามีทั้งที่บริษัทบริหารเองและสาขาระบบ "แฟรนไชส์" 

โดยทุกร้านจะตกแต่งสไตล์คันทรี่ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ "กาแฟ" ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายประเภท รสชาติอร่อย เป็นกาแฟที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคว่า "มีคุณภาพเยี่ยม" คัดเลือกจากกาแฟแท้ 100% จากสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของโลก 
สินค้าและบริการ
หมวดกาแฟ จำนวนมากกว่า 30 รายการ อาทิ กาแฟเย็นแบล็คแคนยอน เม็กซิกัน แบล็คค๊อฟฟี่แชมป์ กาแฟร้อนแบล็คแคนยอน โกลดี้แบล็ค เอสเปรสโซ มอคคา บลูเมาเทน เวียนนา คาปูชิโน คาเฟ ลาเต้ มอคคาลาเต้ มอคคาปูชิโน และกาแฟรสชาติต่าง ๆ อีกมากมาย

หมวดเครื่องดื่มทั่วไป จำนวนมากกว่า 20 รายการ อาทิ น้ำส้ม น้ำมะนาว น้ำสัปปะรด น้ำลิ้นจี่ นมสดร้อน-เย็น ช็อคโกแลตร้อน - เย็น ชามะนาว ชาร้อน - เย็น น้ำอัดลม เบียร์ เป็นต้น

หมวดอาหาร จำนวนมากกว่า 100 รายการ อาทิ ซุปสลัด เฟรนช์ฟราย แซนวิช สเต็ก สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัด ข้าวอบ ยำ ไส้กรอก ไก่ทอด ต้มยำ อาหารตามสั่งต่าง ๆ เป็นต้น 
สาขา
ปัจจุบันบริษัทมีสาขาที่เป็นแฟรนไชส์ทั้งสิ้น 36 สาขา ใน 7 ประเทศ ได้แก่ สิงค์โปร์ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ยูเออี จีนและอินโดนีเซีย
ข้อมูลการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์
250,000 บาท
เงินลงทุนแนะนำ
2,500,000 บาท
จำนวนสาขา
240 สาขา
คืนทุน
12 เดือน
คุณสมบัตินักลงทุน
พร้อมลงทุน
สิ่งที่จัดเตรียมให้
1. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 

1. Mini-Coffee House 
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 800,000 บาท 
ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน 250,000 บาท 
2. Full-Service Coffee House 
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,000,000 บาท 
ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน 300,000 บาท 
3. Coffee Corner / KIOSK & Gelatoni 
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 600,000 บาท 
ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน 200,000 บาท 
2. ค่าโรยัลตี้ (Royalty Fee) และค่าการตลาด (Marketing Fee) 
         
ค่าโรยัลตี้ คำนวณ 3% จากยอดขาย หักค่าวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากบริษัทฯ และมีการกำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำต่อปี 
Coffee House 200,000 บาท 
Coffee Corner/Gelatoni 100,000 บาท 
ค่าช่วยส่งเสริมการตลาด คำนวณ 2% จากยอดขายหักค่าวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากบริษัทฯ 

3. ค่าสำรวจสถานที่ 

บริษัทฯ จะเข้าร่วมในการตัดสินใจเลือกสถานที่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้ง เพื่อเปิดดำเนินธุรกิจ กรณีการสำรวจสถานที่ต่างจังหวัดจะคิดค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางที่บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น 

4. ค่าออกแบบ 

ในการออกแบบร้าน “แบล็คแคนยอน” บริษัทฯ จะเป็นผู้คัดเลือกสถาปนิกผู้ออกแบบโดยผู้รับสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการออกแบบตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นหรือในอัตราค่าธรรมเนียม วิชาชีพมาตรฐาน ที่สมาคมสถาปนิกเป็นผู้กำหนด ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และลักษณะรูปแบบของร้าน การออกแบบจะต้องยึดถือนโยบายของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการออกแบบจะประมาณ 80,000 –150,000 บาท หรือ 8 – 15% ของ งบประมาณค่าตกแต่งสถานที่ 

5. ค่าตกแต่งสถานที่และค่าป้ายชื่อร้าน 

ผู้รับสิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน ทั้งหมดและค่าป้ายชื่อร้านตามรูปแบบที่กำหนด ผู้รับสิทธิ์สามารถใช้บริการจากผู้รับเหมาก่อสร้างที่หามาเอง แต่ต้องมีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างร้านอาหารมาก่อนหรือจะพิจารณาจากผู้รับเหมาที่บริษัทฯ แนะนำให้ก็ได้ โดยจะดำเนินการเปิดประมูลเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลงาน ประสบการณ์ และความมั่นคงของผู้รับเหมาตลอดจนความสามารถที่จะก่อสร้างตกแต่งร้านให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาได้อย่างถูกต้อง ผู้รับเหมาตกแต่งสถานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์การค้าหรือเจ้าของสถานที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ศูนย์การค้าหรือสถานที่บางแห่งอาจมีข้อบังคับให้ผู้รับเหมาหรือผู้รับสิทธิ์ต้องวางเงินมัดจำค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นประกันความเสียหาย 

6. อุปกรณ์เครื่องครัว ภาชนะบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และเครื่องแต่งกาย 

ผู้รับสิทธิ์ต้องจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว ภาชนะบรรจุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และเครื่องแต่งกายตามรูปแบบและมาตรฐาน ที่กำหนดโดยบริษัทฯ 

7. เครื่องเก็บเงิน 
         
ผู้รับสิทธิ์เป็นผู้ลงทุนจัดหาเครื่องเก็บเงิน และซอฟท์แวร์ ตามที่กำหนดโดยบริษัทฯ เพื่อให้แคชเชียร์ใช้ในการเก็บข้อมูล ออเดอร์ คำนวณค่าอาหาร สรุปยอดขาย ฯลฯ เครื่องเก็บเงินที่ใช้ทุกเครื่องจะต้องผ่านการขออนุญาตการใช้เครื่องบันทึกเก็บเงินจากสรรพากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

8. ค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และค่าธรรมเนียมขออนุญาตทางราชการ 

ผู้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อกรม ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนค่าอากร ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ค่าภาษีป้าย ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมงานอนามัย ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น ผู้รับสิทธิ์จะต้องชำระตามจริงที่เกิดขึ้น 

คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน	
สิ่งที่ได้รับ	
9. การฝึกอบรม 

9.1 ผู้รับสิทธิ์และผู้จัดการร้านจะต้องเข้าโปรแกรมการฝึกอบรมกับบริษัทฯ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 45 – 60 วัน 

9.2 หลักสูตรการฝึกอบรมจะครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในร้าน การตรวจสอบสินค้าและรายได้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า การบริหารงานบุคคล การสร้างทีม รวมถึงขั้นตอนการปรุงกาแฟ เครื่องดื่มและอาหารที่ได้มาตรฐาน 

สถานที่การฝึกอบรม จะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ภาคทฤษฎี อบรมที่สำนักงานใหญ่ ถนนลาดพร้าว 
ภาคปฏิบัติอบรม ณ สถานที่บริหารงานโดยสำนักงานใหญ่ ซึ่งจะมีพนักงานของสาขาแต่ละตำแหน่งเป็นผู้ฝึกอบรมประมวลผลและพี่เลี้ยง 
9.3 บริษัทฯ จะส่งทีมงาน “Set up” มืออาชีพไปช่วยในการเตรียมงานก่อนการเปิดร้าน และจะอยู่ให้ความช่วยเหลือ ณ ร้านสาขาเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การเปิดร้านจะเป็นไปด้วยความราบรื่น และสร้างความประทับใจที่ดีให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไปในอนาคต 

9.4 หลังจากการเปิดร้านผู้รับสิทธิ์สามารถส่งพนักงานทุกตำแหน่งเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะมีเอกสาร แจ้งให้สาขาทราบถึงตารางการฝึกอบรมประจำเดือน 

10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ผู้รับสิทธิ์จะต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคงมีเงินทุนสำรองเพียงพอต่อการใช้เป็นเงิน ทุนหมุนเวียนของกิจการ เช่น ค่าเงินเดือน ค่าวัตถุดิบ ค่าภาษี ค่าส่งเสริมการขาย ค่าวัตถุดิบ ฯลฯ
ติดต่อ
ชื่อบริษัท
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ติดต่อ
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
โทร
02-3760014 ถึง 8 ต่อ 2301 , 2300
อีเมล์
mkt.blackcanyon@gmail.com
ไลน์ไอดี (Line ID)
Facebook
Youtube
อัพเดท 1160 วันที่แล้ว เปิดอ่าน 567 ครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้