บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด ( )

สินค้าและบริการ
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้ความพึงพอใจอันสูงสุดของลูกค้ากลุ่มธุรกิจอาหาร ด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยตระหนักถึงคุณค่าและโภชนาการของสินค้าเป็นสำคัญ 

ในโลกแห่งการแข่งขันสมัยใหม่ จะไม่ใช่เพียงการแข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าต่อตราสินค้า องค์กรต่อองค์กร แต่จะเป็นการแข่งขันระหว่างห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain to Supply Chain) ในมิติของคุณภาพ ประสิทธิภาพและนวัตกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เราจึงให้ความสำคัญกับคู่ค้าและลูกค้าของเราเสมือนหนึ่งหุ้นส่วนสำคัญทางธุรกิจที่จะต้องเติบโตพร้อมไปกับเราอย่างยั่งยืน
ติดต่อ
ชื่อร้าน
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
โทร
0-2770-8888
ไลน์ไอดี (Line ID)
เว็บไซท์
ที่อยู่
99/1 ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120, ช่องนนทรี , เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร
อัพเดท 1188 วันที่แล้ว เปิดอ่าน 132 ครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้